Open homes Saturday December 2 –Wednesday December 6

Haven

Saturday 2nd December

10.30am - 11.00am | 231 Kenny Road | $549,000 | 0409 554 955

11.00am - 11.30am | 40 Colonial Drive | $589,000 | 5382 2422

Horsham

Saturday 2nd December

9.00am - 9.20am | 3 McPherson Street | $259,000 | 5382 1221

9.00am - 9.30am | 4 Kurrajong Court | $229,000 | 5382 0000

9.00am - 9.30am | 24 Wilmoth Avenue | $219,000 | 5382 0000

9.00am - 9.20am | 6 Kalimna Avenue | $279,500 | 5382 6655

9.00am - 9.30am | 25 McPherson Street | $249,950 | 5382 0000

9.00am - 9.30am | 13 Cecil Street | $179,000 | 5382 2422

9.00am - 9.30am | 8 Fechler Avenue  | $224,500 | 5382 2422

9.00am - 9.30am | 3 Cook Street | $339,000 | 0418 815 770

9.30am - 9.50am | 3/3 Rose Street | $369,000 | 5382 1221

9.30am - 9.50am | 1/5 George Street | Auction | 5382 1221

9.30am - 10.00am | 35 Natimuk Road  | $319,000 | 5382 2422

9.40am - 10.00am | 1/1 Natimuk Road | $234,500 | 5382 6655

9.45am - 10.15am | 10 Henderson Avenue | $319,000 | 5382 0000

9.45am - 10.15am | 23 Arthur Drive | $439,000 | 0418 815 770

9.45am - 10.15am | 9 Arnold Street | $289,000 | 5382 2422

9.45am - 10.15am | 24 Laurel Street | $219,000-$229,000 | 5382 2422

9.45am - 10.15am | 5 Oak Court | $379,000 | 5382 0000

9.45am - 10.15am | 46 Tucker Street | $349,000 | 5382 0000

10.00am - 10.20am | 6 Morson Street | $279,000 | 5382 1221

10.00am - 10.30am | 14 Weight Close | $499,000 | 5382 1221

10.00am - 10.20am | 25 Karingal Crescent  | $439,000 | 5382 1221

10.00am - 10.30am | 14/15 Begg St | $144,860 | 5382 0029

10.15am - 10.45am | 2/8 Wilson Street | $242,500 | 5382 2422

10.20am - 10.40am | 4/136 Dooen Road | $235,000 | 5382 6655

10.30am - 11.00am | 28 George Street | $399,000 | 5382 0000

10.30am - 10.50am | 15 Lawson Close | $439,500 | 5382 1221

10.30am - 11.00am | 24 Stawell Road | $225,000 | 5382 2422

10.30am - 10.50am | 39 Laurel Street | $309,000 | 5382 1221

10.30am - 11.00am | 9 Acacia Street | $229,000 | 5382 2422

10.30am - 11.00am | 19 Lynott Street | $229,000 | 5382 0000

10.30am - 11.00am | 29 Churchill Road | $349,000 | 5382 0000

10.45am - 11.15am | 9 John St | $279,000 | 5382 0029

11.00am - 11.30am | 16 Churchill Road | $339,000 | 5382 0000

11.00am - 11.20am | 29 Landy Street | $370,000 | 5382 6655

11.00am - 11.20am | 1 Jardwa Court | Expressions of Inter | 5382 1221

11.00am - 11.20am | 18 Bowden Street | $419,000 | 5382 1221

11.15am - 11.45am | 124 Bennett Road | $325,000 | 5382 0000

11.15am - 11.45am | 1/7 Barton Drive | $469,000 | 5382 0000

11.15am - 11.45am | 2/7 Rissmann Drive | $369,000 | 5382 2422

11.15am - 11.45am | 12 Young Street | $305,000 | 0409 554 955

11.30am - 11.50am | 25 Henry Street  | $329,000 | 5382 1221

11.30am - 11.50am | 46 Barnes Boulevard | $679,000 | 5382 1221

11.30am - 12.00pm | 53 Lynott St | $179,000 | 5382 0029

11.40am - 12.00pm | 182 Barnes Boulevard | $599,000 | 5382 6655

12.00pm - 12.20pm | 193 Barnes Boulevard | $559,000 | 5382 1221

12.00pm - 12.30pm | 5 Hughes Street | $469,000 | 0409 554 955

12.00pm - 12.30pm | 4 Oliver Court | $559,000 | 5382 0000

12.00pm - 12.20pm | 2 Dumesny Street | $369,000 | 5382 1221

12.30pm - 1.00pm | 43 Francis Street | $219,000 | 0418 815 770

12.30pm - 12.50pm | 1/26 Mardon Drive | $460,000 | 5382 1221

1.00pm - 1.20pm | 26 Rose Street | $319,000 | 5382 1221

Monday 4th December

5.15pm - 5.45pm | 24 Wilmoth Avenue | $219,000 | 5382 0000

Tuesday 5th December

5.30pm - 6.00pm | 124 Bennett Road | $325,000 | 5382 0000

Wednesday 6th December

5.15pm - 5.45pm | 28 George Street | $399,000 | 5382 0000