Horsham's Johnson Asahi celebrates major milestone with Japan