Mitch Creek debuts for Long Island Nets in NBA G League